Lessen

Waar ben jij een ster in en waar kun jij trots op zijn?

Op een ongedwongen manier de vloer op. Iedereen is uniek en Janske’s Theater zorgt voor de optimale situatie waarin de kinderen en volwassenen in een veilige omgeving het beste uit zichzelf kunnen halen. Niet alleen het individu staat bij ons centraal, maar ook zeker de groep. Met onze lessen onderzoek je en ontdek je niet alleen jezelf, je eigen mogelijkheden en grenzen, maar ook die van de ander. Theater stimuleert de motorische, sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve en zintuiglijke competenties;

 • het ontwikkelen van spelplezier
 • het communiceren, samenwerken, naar elkaar kijken, meningen vormen
 • je uiten en concentreren
 • het associëren en vergroten van je lichaamsbewustzijn
 • het creëren van je eigen werkelijkheid door een beroep te doen op je fantasie en creativiteit
 • het vergroten van je voorstellings- en inlevingsvermogen
 • het vormgeven aan gevoelens, ervaringen, ideeën, situaties en gebeurtenissen
 • het inspelen op anderen en richting geven aan spelsituaties
 • het toepassen van verbale en non-verbale uitdrukkingsmogelijkheden
 • het toepassen van wetmatigheden met betrekking tot theater
 • de basisprincipes van het spel kennen en deze toepassen
 • het kunnen omgaan met eigen en andermans normen en waarden
 • het leren reflecteren op het proces