Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Het afgelopen jaar is Skozok met verschillende leerkrachten op meerdere scholen gestart met het vertalen van deze vaardigheden op een manier die aanspreekt bij de leerlingen.

Afgelopen november zijn we gestart met het programma 'leren leren' van Skozok. Wij geven een voorstelling om het thema leren - leren bij de leerlingen te introduceren. Middels een lied en een verdere introductie in de klas kan het aanbieden van leerstrategieën starten.

Deze leerstrategieën zijn onderverdeeld in vijf categorieën. En binnen die vijf categorieën koppelen we een monstertje aan iedere vaardigheid. 

 

Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren die leerlingen kunnen inzetten om zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

(Dr. Pieternel Dijkstra, maart 2013)

Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat het versterken van leerstrategieën bij leerlingen de studieprestaties significant verbetert. Daarnaast zorgt het structureel aanbieden van leerstrategieën voor meer zelfregulerend vermogen bij de leerling, aldus KPC-groep en TNO. 

 

Leerstrategieën voor metacognitieve kennis:

1. Kennis van leerstrategieën

2. Zelfkennis Leerstrategieën voor metacognitieve vaardigheden

3. Plannen en voorspellen

4. Monitoren en controleren

5. Evalueren en reflecteren Leerstrategieën voor cognitieve kennis

6. Herhalen

7. (Dieper) verwerken

8. Informatie interpreteren en gebruiken Leerstrategieën voor sociale en communicatieve vaardigheden

9. Organiseren eigen werkomgeving

10. Assertiviteit

11. Empathie & luistervaardigheid

12. Samenwerken Leerstrategieën voor motivatie:

13. Doorzettingsvermogen

14. Effectief gebruiken van zelfkennis

15. Taakwaarde kennen

16. Eigen prestatiebeoordeling